loading

Uspešan projekat počnite komunikacijom

Novim implementacijama vrhunskog ERP sistema pristupamo u nekoliko faza. U prvoj fazi, zajedno sa našim partnerima, dogovaramo se sa klijentom da napravimo takozvani snapshot, gde upoznajemo kompaniju, njenoj strukturu i kako prikupljaju i obrađuju podatke. Zatim, definišemo poslovne i druge događaje koji su direktno vezani za poslovanje kompanije i predstavljaju osnovu za to kako se podaci prikupljaju i obađuju u novom ERP sistemu. Tek tada, u saradnji sa našim partnerima, pokrećemo projekat.

Implementacija PANTHEON ERP-a

Implementacija ERP sistema vodi se od strane menadžera projekta, koji ima kontinuirani pregled statusa projekta i važna je veza između klijenta i izvođača radova. Način implementacije ERP-a zavisi od veličine kompanije i njenih specifičnosti, kao i od industrije u kojoj kompanija posluje. Naši projekti ciljaju male i velike kompanije koje posluju u industrijama kao što su proizvodnja, računovodstvo, logistika, maloprodaja i veleprodaja.

Nadogradnje i konfiguracija PANTHEON ERP-a

Iskusni tim ljudi, u saradnji sa partnerima, razvija rešenja koja olakšavaju i ubrzavaju korišćenje PANTHEON-a.

Neke od naših nadogradnji:

  • Masovno čuvanje podataka u PDF-u
  • Preračunavanje saobraćaja
  • Praćenje zaliha pomoću bar koda
  • Priprema bilansa stanja
  • Obračun neto plate

Razvoj namenskih rešenja za PANTHEON ERP

Osim ERP-a, stručnjaci u različitim oblastima, u saradnji sa partnerima, pripremili su nezavisna rešenja koja se lako povezuju sa ERP-om. Ovo su posvećena rešenja koja omogućavaju efikasniji rad kompanija u različitim industrijama uz podršku za njihove specifičnosti.

Neka od naših rešenja:

Integracije

Obezbeđujemo vam vezu između PANTHEON ERP sistema ili drugih rešenja sa postojećim poslovnim sistemima vaše kompanije.

Iskusni software inženjeri u saradnji sa našim partnerima, mogu razviti bilo koju vezu -  turnkey integration - dok IT eksperti mogu postaviti web shop koji se zatim može integrisati sa ERP sistemom vaše kompanije - premium integrisana online prodavnica.