loading

Power BI CEO Dashboard

Kontrolna tabla koja omogućava donosiocima odluka u kompaniji pristup svim indikatorima koji su im potrebni da bi brzo doneli ispravne odluke – dostupna jednim klikom. Podaci o finansijama, ljudskim resursima, rezultatima prodaje i marketinga, Help Desk-u, projektima i još mnogo toga.

Power BI Sales dashboard

Prodaja mora stalno da prati stope uspeha (obim, kretanja, RVC). Power BI prodajna kartica prati takve stope uspeha, kao i kako se postižu postavljeni ciljevi.

Power BI project dashboard

Namenjen je organizacijama fokusiranim na projekte, gde svaka porudžbina predstavlja projekat. Pruža realan pregled projekata prema statusu, troškovima, novčanim tokovima, vremenskim parametrima (trajanje, rokovi, itd.) i projektnim aktivnostima (radovi, materijali).

Power BI CashFlow planner

Napredni i vizuelno višeslojni pregled finansijskih podataka pruža šefovima finansija ili menadžmentu trenutni snimak finansijskog stanja kompanije, odnosno njenih prihoda, rashoda, stanja potraživanja, obaveza i ukupnog stanja.

Power BI dashboard – OEE Indicators

Možemo vam pomoći da nadogradite svoj sistem poslovnih informacija tako da pruža analizu sadržaja gubitaka i slabih tačaka u vašem proizvodnom lancu i da pripremimo kontrolnu tablu koja će pružiti brz pregled situacije.